Hợp đồng bảo hiểm rủi ro

Lễ ký Hợp đồng Bảo hiểm rủi ro Mọi rủi ro về xây dựng, lắp đặt trách nhiệm bên thứ 3 Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Ngày 25 tháng 11 năm 2008 tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng bảo hiểm Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và Công ty bảo hiểm Toàn Cầu chi nhánh khu vực Tây Bắc với những nội dung chính sau. Hợp đồng bảo hiểm các hạng mục: Hạng mục đập đầu mối và cửa nhận nước; Hạng mục hầm dẫn nước; Hạng mục tháp điều áp; Hạng mục nhà máy thuỷ điện

Bài viết trước đó Dự án Nhà máy thủy điện Tà Cọ
Bài viết sau đó Thông báo mời thầu