Họp Tham vấn cộng đồng phát triển dự án Nhà máy thủy điện Tà Cọ theo cơ chế sạch CDM

Ngày 20/8/2011. Tại BQLDANM thủy điện Tà Cọ, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức họp tham vấn cộng đồng phát triển dự án Nhà máy thủy điện Tà Cọ theo cơ chế sạch CDM. Đến dự có UBND xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, xã Huổi Một, huyện Sông Mã và nhân dân các bản lân cận. Cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí của các bên tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp
Ông Nguyễn Tài Tuân – Trưởng Ban QLDANMTĐ Tà Cọ lên phát biểu
Ông Vũ Xuân Cường Trưởng phòng tài nguyên huyện Sốp Cộp phát biểu ý kiến tại cuộc họp
Ông Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng KHĐT Công ty CPĐT Phát triển Bắc Minh
Các bên tham gia thảo luận tại cuộc họp
Trưởng bản Tà Cọ phát biêu ý kiến