Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014

Ngày 14/7/2014, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề điện (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tiến hành khai giảng khóa Huấn luyện An toàn lao động – vệ sinh lao động cho tất cả cán bộ công nhân viên toàn công ty. Đây là khóa học được tổ chức theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Khóa huấn luyện diễn ra từ ngày 14/7/2014 đến ngày 02/8/2014, tại 6 địa điểm khác nhau (tại các nhà máy thủy điện và tại văn phòng ở Hà Nội), nhằm đảm bảo thuận tiện cho tất cả các học viên, đặc biệt là học viên ở xa.

Nội dung huấn luyện đã được xây dựng phù hợp với 4 nhóm đối tượng theo quy định, trong đó có: chính sách pháp luật về ATLĐ, VSLĐ; nghiệp vụ quản lý; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp phòng tránh; các biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn trong sản xuất tại các nhà máy thủy điện; kỹ năng sơ cấp cứu. Ngoài nội dung về lý thuyết, các học viên còn được tham gia thực hành theo tình huống thực tế.

Khóa huấn luyện ATLĐ, VSLĐ này cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Kế hoạch ATLĐ, VSLĐ năm 2014 của công ty đã phê duyệt.

Kết thúc khóa huấn luyện, tất cả học viên tham gia đã làm bài thi và đạt kết quả tốt.

    Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động huấn luyện:

Học viên NMTĐ Thoong Gót tham gia lớp huấn luyện. Ảnh: Quang Huy
Học viên NMTĐ Nà Tẩu tham gia lớp huấn luyện. Ảnh: Quang Huy
Học viên NMTĐ Nà Tẩu thực hành sơ cấp cứu trên hình nhân. Ảnh: Quang Huy
Học viên NMTĐ Suối Sập 3 tham gia huấn luyện. Ảnh: Ngọc Dân
Học viên NMTĐ Suối Sập 3 trong giờ thực hành sơ cấp cứu. Ảnh: Ngọc Dân
Học viên NMTĐ Tà Cọ và Nậm Công 3 tham gia huấn luyện. Ảnh: Văn Sơn
Học viên tham gia khóa học tổ chức tại văn phòng Công ty (Hà Nội).
Học viên Công ty SBM thực hành tại Trường Cao đẳng nghề Điện.

 Quang Huy