Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2016

Ngày 13/9/2016, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tiến hành khai giảng khóa Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho tất cả cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Đây là khóa học được tổ chức theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Khóa huấn luyện diễn ra từ ngày 13/9/2016 đến ngày 27/9/2016, tại 5 địa điểm khác nhau (tại các nhà máy thủy điện và tại văn phòng ở Hà Nội), nhằm đảm bảo thuận tiện cho tất cả các học viên, đặc biệt là học viên ở xa.

Nội dung huấn luyện đã được xây dựng phù hợp với tất cả các nhóm đối tượng theo quy định, trong đó có: chính sách pháp luật về ATVSLĐ, nghiệp vụ quản lý, các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất và biện pháp phòng tránh, các biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn trong sản xuất tại các nhà máy thủy điện và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn.

Khóa huấn luyện ATVSLĐ này cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Kế hoạch ATVSLĐ năm 2016 của công ty đã phê duyệt.

          Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động huấn luyện:

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại NMTĐ Tà Cọ và Nậm Công 3
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại NMTĐ Thoong Gót và Nà Tẩu

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Văn phòng Công ty

Kết thúc khóa huấn luyện, tất cả học viên tham gia đã làm bài thi và đạt yêu cầu.