Khai giảng lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện

Để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn cho các kỹ sư, công nhân vận hành trong các Nhà máy thủy điện, đồng thời nhằm hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của việc đưa NMTĐ Tà Cọ, tỉnh Sơn La hòa lưới điện Quốc gia.

Ngày 12/7/2012, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng hệ thống điện Bách Khoa tổ chức lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện trong các Nhà máy thủy điện. Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 12/02/2012 đến ngày 20/07/2012 dưới sự giảng dạy của các chuyên viên đến từ bộ phận điều độ A1 Quốc gia. Kết thúc khóa tập huấn các học viên sẽ thi sát hạch và được cấp chứng chỉ đào tạo.

Tham gia buổi khai giảng có:

    1. Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

    2. Ông Lê Mạnh Toàn – Chuyên viên Trung tâm điều độ miền Bắc.

Và sự có mặt của 25 học viên nòng cốt trong công tác chuẩn bị cán bộ điều hành cho các Nhà máy thủy điện của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Dưới đây là một số hành ảnh của buổi khai giảng:

Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc khai giảng lớp tập huấn

Ban tổ chức thông báo chương trình tập huấn.
Các học viên đã có mặt tham dự lớp tập huấn đầy đủ, đúng giờ.