Khối lượng và tiến độ thi công

Kể từ khi triển khai, dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 vào tháng 2 năm 2008. Đến nay, sau một thời gian gấp rút thi công trong điều kiện khó khăn về mặt tài chính do ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng kinh tế năm 2008 nhưng với sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, tập thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cùng các nhà thầu tham gia thi công. 

Đến ngày hôm nay, 03/4/2009, dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 đã hoàn thành các công tác lán trại, phụ trợ và hệ thống đường giao thông phục vụ thi công và vận hành. Các hạng mục chủ yếu của công trình như đập dâng tràn, hầm dẫn nước, nhà máy đang được các đơn vị triển khai với tốc độ khẩn trương và đã đạt được những khối lượng đáng kể:

Đập: Trong tháng 3/2009 đã hoàn thành ngăn dòng đợt 1, phấn đấu trước ngày 15/5 hoàn thành toàn bộ bê tông phản áp và khoan gia cố phần lòng sông, giá trị thực hiện ước tính đạt 25 tỷ đồng.

Hầm dẫn nước: Đã hoàn thành công tác đào với tổng chiều dài 1,221km, tháp điều áp,…giá trị ước đạt 30 tỷ đồng.

Nhà máy: Công tác đào đất đá hố móng đạt 250.000 m3.

Công tác đấu thầu thiết bị cũng được các bộ phận khẩn trương xem xét để lựa chọn được nhà thầu có uy tín và năng lực nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu và tiến độ công trình.

Bài viết trước đó Tiến độ thi công tuần 15
Bài viết sau đó Tin ngắn