Kỉ niệm sinh nhật lần thứ 05 Nhà máy thủy điện Nậm Công 3

Chúc mừng NMTĐ Nậm Công 3 tròn 05 tuổi (10/03/2014 – 10/03/2019), đã 5 năm trôi qua với bao khó khăn, vất vả được sự động viên khích lệ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, tập thể các cán bộ công nhân viên và nhà máy Nậm Công 3 đã dần thay đổi. Để có được như ngày hôm nay là sự cố gắng không ngừng của cả 1 tập thể, góp phần là 1 điểm sáng trong ngôi nhà chung của công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trong sản xuất quản lý vận hành, CBCNV luôn nghiêm ngặt tuân thủ các nội quy lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động…, ngoài thời gian vận hành Cán bộ công nhân viên Nhà máy còn lên phương án bảo dưỡng thiết bị đúng lịch, định kỳ vào các thời gian máy dừng dự phòng, đảm bảo thiết bị Nhà máy vận hành tin cậy. Nhà máy không để xảy ra sự cố dừng máy chủ quan; ATLĐ, VSLĐ, PCCN luôn được các kíp trực nghiêm túc thực hiện và đã đem lại nguồn lợi ích Xã hội, lợi nhuận cho các Cổ đông Công ty như sau:

  • Sản lượng điện thương phẩm năm 2018: 34.712.786 triệu Kwh
  • Doanh thu năm 2018: 45.503.389.652 VNĐ
  • Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 13.558.536.413 VNĐ

Ban điều hành Công ty luôn tạo những điều kiện tốt nhất, điều này đã tạo động lực cho CBCNV luôn nỗ lực, phấn đấu xây dựng, đóng góp, coi Nhà máy như ngôi nhà thứ 02 của mình. Sau những giờ đi ca, giờ làm việc, CBCNV toàn Nhà máy chung tay xây dựng mô hình V.A.C: trồng cây ăn quả, rau sạch, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà… nâng cao chất lượng bữa ăn, kiến tạo khuôn viên Nhà máy sạch đẹp, tăng thêm tinh thần đoàn kết cho CBCNV Nhà máy…

Sau 05 năm, chúng ta đã thấy 01 Nhà máy thủy điện chuyên nghiệp trong vận hành, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống, đoàn kết trong cuộc sống. Không dừng ở đó, Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 sẽ vẫn cố gắng hơn nữa để là ngọn cờ đầu về công tác 5S, tạo dựng Nhà máy thành một Nhà máy Xanh – Sạch – Đẹp của Công ty.

Một số hình ảnh của NMTĐ Nậm Công 3 ngày hôm nay

Công tác vận hành luôn được đặt lên hàng đầu
Công tác vệ sinh, bảo dưỡng được thực hiện định kỳ
Công tác PCCC và CNCH được chú trọng và tập huấn định kỳ

Nhà máy đã cải tạo để có khuân viên xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra còn có vườn rau, ao cá, cây ăn quả

Chăn nuôi thêm Lợn, gà để tránh lẵng phí thức ăn