Ký hợp đồng mua bán giảm phát thải CDM Dự án Thuỷ điện Suối Sập 3

Ngày 03/10/2008, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và Công ty EDF TRADING LIMITED ( Công ty Điện lực Cộng hoà Pháp ) chính thức ký hợp đồng kinh tế mua bán Giảm phát thái CDM cho dự án thủy điện Suối Sập 3. Đây là một lĩnh vực mới được triển khai theo Nghị định thư Kyoto. Nghị định thư Kyoto có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 02 năm 2005. Nội dung quan trọng của Nghị định thư Kyoto là đưa ra chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính có tính ràng buộc pháp lý đối với các nước phát triển và cơ chế giúp các nước đang phát triển đạt được sự phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững thông qua thực hiện “Cơ chế phát triển sạch” (CDM – Clean Development Mechanism). Dự án CDM được đầu tư vào các lĩnh vực như: năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, lâm nghiệp và quản lý chất thải. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto nên được hưởng những quyền lợi dành cho các nước đang phát triển. Theo ước tính khi dự án Thủy điện Suối Sập 3 đi vào hoạt động khối lượng CERs hàng năm khoảng 33.920 CERs, tổng giá trị hàng năm thu được từ hợp đồng này khoảng 7 tỷ đồng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án.

Bài viết trước đó Thông báo mời thầu