Lắp đặt thiết bị cơ điện Nhà máy thủy điện Suối Sập 3

        Để đảm bảo tiến độ phát điện vào Quý I /2011 Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 – Sơn La. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã tập trung toàn bộ mọi nguồn lực để hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của Dự án. Đặc biệt là hạng mục cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện của Nhà máy.

        Ngày 19 tháng 4 năm 2010, tại Công trường Thủy điện Suối Sập 3, các buồng xoắn đã được lắp đặt và tiến hành căn chỉnh. Thiết bị này thuộc gói thầu SS-12, do nhà thầu Phúc Kiến Nam Điện (Trung Quốc) cung cấp, được lắp đặt bởi Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
Lắp đặt buồng xoắn tổ máy 2 – Thủy điện Suối Sập 3
Hạ buồng xoắn tổ máy 2 – Thủy điện Suối Sập 3