Một số các công trình dự án mà Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã và đang thực hiện

Hợp đồng kinh tế số: 02/2007/HĐKT – TV ngày 12/4/2007.
Về việc: Khảo sát lập HSMT, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.
Công trình: Tuyến đường dây 110 kV đấu nối Nhà máy thuỷ điện Bản Rạ tỉnh Cao Bằng.
Hợp đồng kinh tế số: 07/2007/HĐTV ngày 15/6/2007.
Về việc: Tư vấn lập phương án đấu nối dự án thuỷ điện Nậm Chanh vào hệ thống điện Quốc gia.
Công trình: Dự án NMTĐ Nậm Chanh -Sơn La
Hợp đồng kinh tế số: 187/2007/HĐTV-ĐSL-KHĐT ngày 24/9/2007.
Về việc: Tư vấn khảo sát, lập DADT, lập thiết kế bản vẽ thi công-DT
Công trình: Cáp điện khu TĐC xã Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La
Hợp đồng kinh tế số: 01/2008/HĐKT-TV ngày 03/01/2008
Về việc: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị bán điện, phương án đấu nối và hệ thống đo đếm điện năng thuỷ điện Suối Cái và hệ thống điện Quốc gia
Công trình: NMTĐ Suối Cái và hệ thống điện Quốc gia
Hợp đồng số: 05/2008/HĐKT-TV ngày 20/02/2008
Về việc: Tư vấn lập phương án đấu nối dự án thuỷ điện Pá Chiến vào hệ thống điện Quốc gia.
Công trình: NMTĐ Pá Chiến-Sơn La
Hợp đồng kinh tế số: 10/2008/HĐKT-TV ngày 3/11/2008
Về việc: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị bán điện, phương án đấu nối và hệ thống đo đếm điện năng
Công trình: Nhà máy thuỷ điện Hua Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Hợp đồng tư vấn số: 2410/HĐTV-2008 ngày 24/10/2008.
Về việc: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán
Công trình: Nâng cao vị trí cột số 252 đường dây 110 kV Uông Bí-Phả Lại.
Hợp đồng kinh tế số: 11/2008/HĐKT_TV ngày 3/11/2008
Về việc: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị bán điện, phương án đấu nối và hệ thống đo đếm điện năng
Công trình: Nhà máy thuỷ điện Suối Lĩnh, xã Thân Thuộc, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu.
Hợp đồng nguyên tắc số:01/2009/HĐKT-TV ngày 01/01/2009
Về việc: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-Tổng dự toán
Hạng mục: Tuyến đường dây 110 kV đấu nối lưới điện Quốc gia
Công trình: Nhà máy thuỷ điện Ngòi Hút 2, tỉnh Yên Bái