Một số hình ảnh đóng điện xung kích trạm tăng áp 6.3/35 kV Suối Sập 3

        Thủy điện Suối Sập 3: Đóng điện xung kích trạm biến áp tăng áp thành công. Sáng 7-5-2011, tại Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 (Sơn La), trạm biến áp tăng áp 6.3/35 kV đã được đóng điện xung kích thành công. Thực hiện công tác đóng điện này có sự tham gia của các nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Công ty Thủy điện Buôn Kuôp, Công ty Điện lực Sơn La. Các thao tác đã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
        Trạm biến áp tăng áp 6.3/35 kV Thủy điện Suối Sập 3 bao gồm 2 máy biến áp có công suất 2 x 8750 kVA, 2 phân đoạn thanh cái 35 kV và 4 máy cắt SF6, sẽ cấp điện đến đường dây 373E17.5 Phù Yên khi nhà máy được đưa vào vận hành.
        Việc đóng điện xung kích trạm biến áp tăng áp của nhà máy là một bước quan trọng trong quá trình thử nghiệm đưa thiết bị vào vận hành, nhằm đảm bảo cho công trình phát điện đúng tiến độ phê duyệt.
Dưới đây là một số hình ảnh đóng điện xung kích trạm biến áp tăng áp thành công.
ffd