Mua đấu giá thành công tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Ngày 19 tháng 12 năm 2013 thông tin chào bán đấu giá tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La của Công ty cổ phần Lilama 10 (Đơn vị có tài sản bán đấu giá), do Công ty cổ phần đấu giá và bất động sản VVFC (Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản) công bố rộng rãi.

Nhận thấy tiềm năng của Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 là rất lớn, đem lại lợi ích Xã hội và quyền lợi cho các Cổ đông SBM nếu được kết hợp vận hành với Nhà máy thủy điện Tà Cọ, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (02 Nhà máy thủy điện có vị trí liền kề nhau, bậc 1 và bậc 2 trên một dòng Suối Nậm Công). Hội đồng quản trị SBM đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá tính hiệu quả của cụm dự án Nhà máy thủy điện Tà Cọ và Nậm Công 3 và đã quyết định tham gia Đấu giá tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Ngày 30 tháng 12 năm 2013 trước sự chứng kiến của đại diện các Đơn vị:
  1/ Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty cổ phần Lilama 10;
  2/ Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty cổ phần đấu giá và bất động sản VVFC;
  3/ Các Đơn vị tham gia đấu giá tài sản bán đấu giá trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh là Đơn vị đã mua đấu giá thành công tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với số tiền là: 181.318.651.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt tỷ, ba trăm mười tám triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn đồng chẵn) giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, tỉnh Sơn La

Sau một thời gian, tổ chức thương thảo các điều khoản của Hợp đồng liên quan đến việc mua bán tài sản bán đấu giá, vào hồi 9h00 ngày 04 tháng 01 năm 2014 Đại diện các bên: Công ty cổ phần đấu giá và bất động sản VVFC (Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản); Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Đơn vị mua được tài sản bán đấu giá) và Công ty cổ phần Lilama 10 (Đơn vị có tài sản bán đấu giá) đã chính thức ký kết Hợp đồng mua bán tài sản Bán đấu giá số 01/2013/HĐMB Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Đại diện 03 Bên đã ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy Nậm Công 3
trước sự chứng kiến của các Lãnh đạo, Cán bộ và chuyên viên các Đơn vị có liên quan.
Ảnh (trái): Ông Đặng Văn Long – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 10; (giữa) Bà Vũ Lan Anh – Giám đốc
Công ty cổ phần đấu giá và bất động sản VVFC và (phải) Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc Công ty cổ phần
đầu tư phát triển Bắc Minh.
Lễ ký kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 giữa
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh; Công ty cổ phần Lilama 10 và Công ty cổ phần
đấu giá và bất động sản VVFC diễn ra thành công tốt đẹp.
Ngày 10 tháng 03 năm 2014, tại Nhà máy thủy điện Nậm Công 3. Công ty cổ phần Lilama 10 và
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tiến hành bàn giao tài sản bán đấu giá, trước sự chứng kiến
của Công ty cổ phần đấu giá và bất động sản VVFC.
Ảnh (trái) Ông Trần Hữu Bảo – Giám đốc Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 và (phải) Ông Lê Đắc Dần –
Giám đốc Nhà máy thủy điện Tà Cọ giao nhận tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 trước sự chứng kiến
của Ban lãnh đạo các Đơn vị liên quan.
Toàn thể các Cán bộ công nhân viên 02 Đơn vị: Bàn giao (Nhà máy thủy điện Nậm Công 3)
và Nhận bàn giao (Nhà máy thủy điện Tà Cọ) có mặt đông đủ, chứng kiến Lễ bàn giao.