Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 khẩn trương hoàn thành công tác xây dựng đập, nhà máy để chuẩn bị lắp đặt thiết bị cơ điện.

        Ngày 24/11/2009 lô hàng thiết bị đầu tiên đã được vận chuyển về đến công trình nhà máy thủy điện Suối Sập 3. Vậy để phù hợp tiến độ lắp đặt thiết bị cơ điện, và đảm bảo kế hoạch đã đặt ra. Hiện nay các đơn vị thi công đang khẩn trương tập trung cao độ để hoàn thiện các hạng mục như đập, nhà máy…. Theo đúng kế hoạch nhà máy thủy điện Suối Sập 3 phát điện vào quý 1 năm 2011.
        Dưới đây là một số hình ảnh các hạng mục chính của công trình, và thiết bị cơ điện đồng bộ lắp đặt cho nhà máy thủy điện Suối Sập 3.
1
2
3
4
5
6
7
8