Nhà máy thuỷ điện Tà Cọ – 5 năm một chặng đường (12/09/2012 – 12/09/2017)

Một trong những chiến lực phát triển Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh là đầu tư, vận hành các công trình Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Hiện nay, SBM đã có 05 Nhà máy thủy điện đặt tại các tỉnh Sơn La, Cao Bằng. Trong đó phải kể đến Công trình Nhà máy thủy điện Tà Cọ, là công trình thuỷ điện lớn nhất của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh có công suất lắp máy 30MW, mực nước dâng bình thường 685,5m và có dung tích hồ chứa 1,73 triệu m3 được khởi công xây dựng năm 2009 trên dòng suối Nậm Công, tỉnh Sơn La. Đây là công trình đa mục tiêu với nhiệm vụ chính là phát điện hoà vào lưới điện quốc gia, cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, chống lũ cho vùng hạ du suối Nậm Công.

Ngày 12/9/2012, Nhà máy thủy điện chính thức hoà vào lưới điện Quốc gia. Trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị, Ban chi uỷ, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo toàn diện mọi sự hoạt động trên các lĩnh vực công tác; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông SBM giao: Đảm bảo vận hành các tổ máy liên tục, an toàn và hiệu quả. Sản lượng điện hàng năm vượt kế hoạch được giao. Thực hiện tốt công tác vận hành hồ chứa, điều tiết lũ cho hạ du. Hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và tỉnh Sơn La.

Luỹ kế đến ngày 12/9/2017:

  • Sản lượng điện : 598,68 triệu KWh;
  • Doang thu: 693,17 tỷ đồng;
  • Nộp NSNN: 85,19 tỷ đồng.

Tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết đồng lòng, hăng say thi đua lao động sản xuất. Đến nay CBCNV đã hoàn toàn làm chủ thiết bị từ khâu vận hành, xử lý sự cố nhỏ và tham gia cùng các chuyên gia sửa chữa trung tu, đại tu các thiết bị của Nhà máy. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất như phát động phong trào thi đua sản xuất trong đợt đại tu Tổ máy 1, 2. Thực hành tốt chương trình 5S với phương châm 5S để sạch hơn, đẹp hơn và hiệu quả hơn. Khuyến khích các đề tài sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu suất hệ thống công nghệ….

Song song với các hoạt động chuyên môn, các Tổ chức đoàn thể Công đoàn đã hoạt động đều tay theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp tổ chức nhiều chương trình hành động thiết thực và có ý nghĩa lớn như: Ủng hộ đồng bào bị lụt, tặng quà cho người nghèo, hằng năm cứ vào dịp Tết đến Công ty thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào khó khăn vùng tái định cư…Cử các CBCNV tham gia thi đấu thể thao do địa phương tổ chức: cầu lông, bóng đá…

Sau 05 năm, chúng ta đã thấy 01 Nhà máy thủy điện chuyên nghiệp trong vận hành, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống, đoàn kết trong cuộc sống. Không ngừng ở đó, Nhà máy thủy điện Tà Cọ vẫn sẽ cố gắng hơn nữa để là ngọn cờ đầu, là điểm sáng của các Nhà máy thuỷ điện quy mô vừa và nhỏ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia vùng biên giới. Vì dòng điện cho Tổ quốc, vì dòng điện cho tương lai, Ban Lãnh đạo và Tập thể CBCNV NMTĐ Tà Cọ quyết đồng lòng, chung sức tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày càng lớn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh về NMTĐ Tà Cọ:

Hình ảnh NMTĐ Tà cọ sau 05 năm sản xuất vận hành
Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền luôn quan tâm tới NMTĐ Tà Cọ
CBCNV NMTĐ Tà Cọ tham gia giải cầu lông tại địa phương
CBCNV NMTĐ Tà Cọ nghỉ mát cùng toàn thể CBCNV Công ty tại Cát Bà, Hải Phòng năm 2017
Công tác tuyển dụng đào tạo luôn được chú trọng tại NMTĐ Tà Cọ
CBCNV NMTĐ Tà Cọ tham gia sửa chữa sự cố năm 2017