Nhà máy thủy điện Tà Cọ nhập lô thiết bị đầu tiên

Ngày 20/02/2011 lô hàng thiết bị đầu tiên của dự án nhà máy Thủy điện Tà Cọ đã vận chuyển tập kết đảm bảo an toàn trên công trường.

Dưới đây là một số hình ảnh thiết bị của dự án nhà máy thủy điện Tà Cọ.
 sdsad
Vận chuyển, bốc dỡ thiết bị thủy điện Tà Cọ
SONY DSC

sfsd
P.GĐ Nguyễn Tài Tuân đang kiểm tra lô thiết bị đầu tiên 
của nhà máy thủy điện Tà Cọ
SONY DSC
SONY DSC
Kiển tra địa chất hầm dẫn nước
Thi công khu đầu mối