Quyết định biểu dương tập thể CBCNV tham gia chế tạo và lắp đặt lưới chắn rác, vớt rác phụ tại cửa nhận nước – NMTĐ Nà Tẩu, tỉnh Cao Bằng