SBM hoàn thành công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện năm 2021

Từ ngày 3/11/2021 – 15/12/2021, SBM đã tổ chức các khoá huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện (ATVSLĐ, ATĐ) cho CBCNV tại các Nhà máy thuỷ điện và Văn phòng Công ty.
*
Các khoá huấn luyện được tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, ATĐ, chủ động biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, hạn chế bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
*
CBCNV tham gia được quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác ATVSLĐ; những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: Hệ thống chính sách pháp luật; Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động và những kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động… Ngoài ra, CBCNV còn được huấn luyện, hoàn thiện các kỹ năng sơ cấp cứu qua những tình huống thực tế.
*
Thông qua khóa huấn luyện ATĐ, các nội dung liên quan đến chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác, công tác an toàn, vệ sinh lao động được ôn luyện, cập nhật … để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác sản xuất.
*
Thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ tình hình dịch bệnh tại các địa phương, các khóa huấn luyện được tổ chức theo 02 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo từng Nhà máy thủy điện và các Phòng, Ban. Bằng bất kì hình thức nào, chất lượng khóa huấn luyện cũng đạt hiệu quả tối đa, truyền tải tất cả các nội dung cần thiết tới các CBCNV.
Sau đây là một số hình ảnh hoạt động huấn luyện:
*
*
CBCNV tham gia tập huấn ATVSLĐ, ATĐ tại các NMTĐ
*
*
CBCNV tham gia tập huấn ATVSLĐ, ATĐ bằng phương pháp trực tuyến