SBM: Nhìn từ thành quả để hướng đến tương lai

Năm 2017 với diễn biến thời tiết khí hậu khá thuận lợi cho các Nhà máy phát điện, lưu lượng nước đến hồ cao hơn trung bình các năm gần đây và phân bố khá đều trong các tháng, là yếu tố giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM) đạt được những kết quả tốt nhất từ trước đến nay.

Thành quả hoạt động SXKD năm 2017 là việc chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, sự cố gắng Ban Giám đốc Công ty và 114 thành viên là người lao động của Công ty đã phát huy tối đa những thế mạnh của mình, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2017. Vì thế, SBM đã có một năm với những con số tăng trưởng vô vùng ấn tượng.

Công tác quản lý, vận hành các Nhà máy Thủy điện    

Thành tựu đó thể hiện cụ thể là: các nhà máy vận hành ổn định, không để xảy ra mất an toàn về người và thiết bị, không có các sự cố dừng phát điện do lỗi chủ quan, các nhà máy đều luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành; nguồn nước được sử dụng tối ưu để phát điện, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Mặc dù có xảy ra 01 sự cố ở Nhà máy Thủy điện Nà Tẩu, có tổ chức trung tu NMTĐ Nậm Công 3, nhưng việc khắc phục sự cố và sửa chữa được thực hiện đúng yêu cầu về tiến độ, không ảnh hưởng đến các kế hoạch của Công ty .

Chương trình 5S được duy trì tại tất cả các nhà máy đã góp phần làm thay đổi thói quen làm việc tùy tiện của người công nhân, tạo ra môi trường làm việc thân thiện, khoa học, an toàn và cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động.

Năm 2017 Công ty đã tập trung vào công tác vận hành SXKD điện, trả gốc và lãi vay ngân hàng. Ngoài ra tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, thực hiện cơ cấu lại tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận. Công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Viglacera về việc Đầu tư hạ tầng và bán điện cho Khu công nghiệp Tiền Hải, dự kiến sẽ chính thức kinh doanh bán điện từ tháng 10/2018.

Với những khởi sắc mới như: Ngày 26/06/2017 Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 4306/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên sàn UPCoM từ ngày 21/09/2017. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội trong việc huy động vốn đầu tư, tính thanh khoản cổ phiếu cao và đặc biệt là sự minh bạch về tài chính cũng như hoạt động điều hành và quản trị Công ty.

Công ty đã chi trả cổ tức đầy đủ cho các cổ đông, thực hiện cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng như chuyển từ vay dài hạn thành vay ngắn hạn, giảm lãi suất vay từ 10% xuống 8,5%  và đã đề nghị các Ngân hàng mà Công ty đang vay giảm lãi suất vay dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đổi mới trong quản trị doanh nghiệp và công tác nhân sự

Năm 2017 Công ty có thay đổi lớn về bộ máy quản trị gồm HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc. HĐQT mới kể từ ngày 20/9/2017 có 05 thành viên, ông Lê Đình Lượng là Chủ tịch HĐQT. Ban Giám đốc mới có 03 thành viên, ông Vũ Minh Tú là Giám đốc, Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Chang là Trưởng ban.

Mặc dù có những thay đổi như vậy nhưng mọi hoạt động của Công ty vẫn ổn định và phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy những nền tảng đã xây dựng từ 10 năm về trước. Tiếp đó Công ty đã thay đổi cơ cấu nhân sự, giảm lao động gián tiếp khối Văn phòng Công ty, chỉ tuyển dụng công nhân trực tiếp sản xuất cho các nhà máy. Đối với các Nhà máy, mô hình 02 cụm NMTĐ Tà Cọ và Nậm Công 3 sáp nhập thành 01 cụm đã rất thuận lợi trong công tác quản lý điều hành, tiết giảm được lao động gián tiếp góp phần tăng thu nhập người lao động.

Những thay đổi trên đây nhằm hướng đến mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Công ty đến năm 2022. Đồng thời, Công ty tiếp tục  đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ và tay nghề cho cán bộ công nhân viên như: định kỳ tổ chức thi kiểm tra giữ bậc, nâng bậc cho công nhân vận hành; tổ chức các chương trình đào tạo và thảo luận chuyên đề; bố trí cho cán bộ chủ chốt đi học các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng quản lý, ngoại ngữ; công nhân vận hành chưa đạt chuẩn chuyên môn đi học các lớp đào tạo liên thông. Chính sách tiền lương, tiền thưởng được cải tiến không ngừng nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần và ý thức làm việc sáng tạo của mọi thành viên.

Hướng đến những mục tiêu lớn

Trong năm 2018, theo kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ thoái 100% vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Công ty. Khi lên sàn chứng khoán UPCOM, sẽ có những cổ đông mới, là cơ hội để Công ty huy động vốn phục vụ mở rộng đầu tư phát triển trong tương lai. Tuy nhiên các cổ đông này sẽ có những yêu cầu cao hơn từ giá trị cổ phiếu, cổ tức, về thông tin, về năng lực quản lý vận hành… Đó là thách thức không nhỏ cho Công ty.

Cùng với đó ngành điện đang đẩy nhanh sự phát triển của thị trường bán lẻ điện năng, các doanh nghiệp tư nhân được phép tham gia các lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, đây cũng là cơ hội để Công ty có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Năm 2018, Công ty chuẩn bị xây dựng nguồn nhân lực mạnh sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư mới, theo đó tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, hình thành đội ngũ lãnh đạo quản lý có Tâm – Đức – Tài cùng các thành viên có tinh thần làm việc Chuyên nghiệp – Tận tâm – Sáng tạo nhằm thúc đẩy nội lực mạnh về chất, tạo đà cho phát triển bền vững và những đột phá mới trong thời gian tới. Bên cạnh đảm bảo vận hành phát điện ổn định 05 Nhà máy thủy điện, Công ty sẽ đầu tư xây dựng lưới điện và bán điện cho Khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình), tìm kiếm cơ hội đầu tư bán điện cho các khu công nghiệp khác tại hai tỉnh Thái Bình và Bắc Giang.

Với những mục tiêu lớn như vậy, Công ty luôn xác định sức mạnh từ chính nội lực là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, mỗi thành viên trong SBM cần thấy rõ sự cần thiết phải thay đổi từ tư duy đến hành động cụ thể, làm việc tận tâm hơn, sáng tạo hơn, chuyên nghiệp hơn. Đó là trách nhiệm của mỗi thành viên SBM dù ở bất cứ vị trí nào, từ người đứng đầu đến người công nhân trực máy, là trách nhiệm trước Công ty, trước các Cổ đông đã tin tưởng và trước tương lai của chính mình từ đó tiếp tục chung sức, đồng lòng vun đắp xây dựng SBM ngày càng phát triển.