Tập huấn về ATVSLĐ tại Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh

Ngày 28-29/9/2013 tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2013.

Tham dự lớp tập huấn bao gồm toàn thể học viên là CBNV khối quản lý và cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe Ông Nguyễn Chiêu Dương – Phó tránh thanh tra sở Công thương Hà Nội truyền đạt các chuyên đề về ATVSLĐ, các học viên được trang bị các kiến thức về công tác bảo hộ lao động; những văn bản về ATVSLĐ; công tác ATVSLĐ tại cơ sở; các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm, phương pháp xác định và biện pháp phòng chống; ATVSLĐ trong các Nhà máy thủy điện; tổ chức cấp cứu tại chỗ; những vấn đề về tại nạn lao động…

Ông: Nguyễn Chiêu Dương – Phó tránh thanh tra sở Công thương Hà Nội truyền đạt các chuyên đề về ATVSLĐ
Các học viên tham gia khóa tập huấn ATVSLĐ

Sau 2 ngày tập huấn, các học viên đã nắm bắt được những vấn đề cơ bản về công tác ATVSLĐ để tổ chức thực hiện phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của người lao động, kết quả sát hạch 100% các học viên dự khóa tập huấn đạt yêu cầu và cấp thẻ ATVSLĐ.