Thi công trạm biến áp 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Tà Cọ

Ngày 04/01/2014, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã chính thức ký hợp đồng mua bán Nhà máy thủy điện Tà Cọ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với Công ty cổ phần Lilama 10.
Để phục vụ nhu cầu sử dung điện của nhân dân các huyện biên giới tỉnh Sơn La (huyện Sông Mã và Sốp Cộp) và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NMTĐ Tà Cọ, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc đã phối hợp đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV Sông Mã.
Đến nay Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đang tập trung mọi nguồn lực, vật lực để đảm bảo tiến độ hoàn thành Công trình trạm biến áp 110kV Sông Mã vào ngày 28/02/2014.

Một số hình ảnh Trạm biến áp 110kV Sông Mã

1
2
3
4