Thi tuyển vị trí Trưởng phòng Tổ chức – hành chính

Để kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng đầu tư xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh của Đơn vị, ngày 19/8/2012. Tại hội trường Công ty đã tiến hành thi tuyển vị trí Trưởng phòng Tổ chức – hành chính.

Các ứng viên dự thi vòng II (chuyên môn và IQ) được lựa chọn sơ tuyển từ 32/48 hồ sơ. Dự kiến sẽ lựa chọn ra 05 ứng viên có kết quả thi vòng II tốt nhất vào vòng phỏng vấn trực tiếp để lựa chọn 01 vị trí Trưởng phòng Tổ chức – hành chính.
Về dự và chỉ đạo buổi tuyển dụng có sự hiện diện của Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thi.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tuyển dụng:

Ông Lê Đình Lượng phát biểu chỉ đạo buổi tuyển dụng
Ban tổ chức công bố các Quyết định và quy trình tuyển dụng

Các ứng viên tham gia ứng tuyển đông đủ nhiệt tình để đạt kết quả tốt nhất