Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (MCK: SBM)

Download file tài liệu Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (MCK: SBM) tại đây:

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của SBM