Thông báo về việc đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động theo định kỳ

Download: Thông báo về việc đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động theo định kỳ tại đây:

https://www.mediafire.com/file/msj7bx1g42a5hkw/Congvanso177vvDanhgiacongbotinhhinhTNLDtheo+dinh+ky.pdf/file