Thông Báo

Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ dự thầu số SS-12: Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật lần hai 
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu số 12 (SS-12): Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật thuộc dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Thông tin mời thầu đăng trên báo tạp chí đấu thầu số báo 242. 243. 244 trong các ngày 3, 4, 5 tháng 12 năm 2008

Để tạo điều khiện cho các Nhà thầu có thêm thời gian chuẩn bị Hồ sơ dự thầu được tốt hơn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh gia thời hạn nộp Hồ sơ dự thầu như sau: Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu (thời điểm đống thàu) trước 14 giờ, ngày 26 tháng 2 năm 2009, Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ, ngày 26 tháng 2 năm 2009 (tính theo giờ Hà Nội) tại văn phòng công ty, địa chỉ số 20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhận được văn bản này đề nghị các nhà thầu phải thông báo cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh bằng văn bản đã nhận được văn bản trên, thời hạn gửi công văn xác nhận trước thời hạn đóng thầu. Nếu các nhà thầu không có văn bản xác nhận, Công ty sẽ coi Nhà thầu không có trong danh sách mua thầu
Bài viết trước đó LỄ MỞ THẦU