Thư mời tham gia chào bán tài sản thanh lý

Download file tài liệu Thư mời tham gia chào bán tài sản thanh lý tại đây:

https://www.mediafire.com/file/y54k6dfcyckp0oj/ThuthamgiachaogiamuaTSTL.docx/file