Tiến độ thi công nhà máy đến cao trình 505.40

Ngày 20-9-2011 tại công trường Nhà máy thủy điện Tà Cọ, tiến độ thi công Nhà máy đến cao trình 505.40. Thi công đập đầu mối đổ bê tông cống trần

Một số hình ảnh các hạng mục chính của Nhà máy thủy điện Tà Cọ.
sdvsd
vdvd
Thi công đập
dvdsv
sdvds
sdvs
sdvfdv
dfvsdf
Thi công Nhà máy