Tiến độ thi công nhà máy thủy điện Nà Tẩu tuần 2 tháng 9/2013

      Để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công xây dựng dự án nâng cấp, cải tạo NMTĐ Nà Tẩu, Ban QLDA cùng các Nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi công công trình. Các hạng mục đã được thi công đồng loạt với tiến độ thực hiện 3 ca liên tục, đến nay khối lượng thi công tại hiện trường đã đạt được 70% khối lượng công việc phải thực hiện.
Dưới đây là một số hình ảnh của NMTĐ Nà Tẩu
Sàn lắp ráp nhà máy đã được các Đơn vị nhà thầu khẩn trương thi công để phục vụ cho công tác lắp máy
2
3
Tổ hợp chạc 3 chia nước đã hoàn thiện chuẩn bị công tác đổ bê tông
6
Bể áp lực và kênh dẫn nước đang đươc nhà thầu tập trung thi công để đảm bảo vượt tiến độ đề ra