Tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị cơ điện.

Tháng 12 năm 2009 lô hàng thiết bị đầu tiên đã và đang được lắp đặt tại Nhà máy thủy điện Suối Sập 3.
Thiết bị cơ điện: Đã lắp được khuỷu cong.
Về thiết bị cơ khí thủy công: Đang khẩn trương hoàn thành tiến độ thi công để lắp đặt trong những ngày tới. Chạc 3 chia nước đã được vận chuyển đến công trường và đang được tổ hợp để lắp đặt trong thời gian nhanh nhất. Theo đúng kế hoạch nhà máy thủy điện Suối Sập 3 phát điện vào quý 1 năm 2011.
Dưới đây là một số hình ảnh tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị cơ điện.
1
2
3
4