Tin ngắn

Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La đến thăm và làm việc tại Ban điều hành Công trường nhà máy thủy điện Suối Sập 3.

Ngày 17 tháng 3 năm 2009 Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Sơn La đã đến làm việc tại Ban điều hành công trường nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, để kiểm tra tiến độ thi công nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Sau khi đi kiểm tra khảo sát một số các hạng mục chính của công trình như: Đập đầu mối, hầm dẫn nước, các hầm phụ, khu nhà máy. Ngân hàng đã đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo kế hoạch phát điện đã đặt ra. Ngân hàng cam kết sẽ cung cấp đầy đủ nguồn vốn đã ký kết theo hợp đồng số: 04/2008/HĐTDĐT-NHPT cho nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 trong năm 2009 và những năm tiếp theo.

Bài viết trước đó Tin ngắn
Bài viết sau đó LỄ MỞ THẦU