Tin ngắn

        Ngày 02/01/2011. Ban Giám đốc công ty Bắc Minh đến thăm và kiểm tra công tác thi công tại công trường thủy điện Tà Cọ và đầu năm 2011. Đồng thời tiến hành họp đánh giá tổng kết quá trình thi công các hạng mục của thủy điện Tà Cọ, và đưa ra kế hoạch, phương hướng mới để dẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường.

Dưới đây là một số hình ảnh Ban Giám đốc Công ty đến thăm và kiểm tra công trường thủy điện Tà Cọ.
Toàn cảnh khu đầu mối thủy điện Tà Cọ
Thi công vai trái đập
Thi công vai phải đập
Ban giám đốc Công ty kiểm tra tuyến đường
Triển khai thi công mặt bằng hầm phụ 0
Bài viết trước đó Chùm tin ngắn qua ảnh
Bài viết sau đó Tin ngắn