Tin ngắn

        Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Ông Cầm Văn Chính, cùng đoàn lãnh đạo Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Giao Thông đến kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục như: Nhà máy, đập và một số hạng mục khác của Nhà máy thủy điện Suối Sập 3.

1
2
3