Tin ngắn

        Một số hình ảnh đồng Nguyễn Phúc Vinh – Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Tiệp chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và lãnh đạo địa phương tới thăm và kiểm tra tiến độ thi công một số các công trình thủy điện, do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh làm Chủ đầu tư.

 

Ngày 11 tháng 3 năm 2010 đồng chí Nguyễn Phúc Vinh Tổng giám đốc tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cùng các đồng chí lãnh đạo địa pương đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công công trình thủy điện Suối Sập 3
Thi công đập thủy điện Suối Sập 3
Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Tiệp chủ tịch Công đoàn tổng Công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, nghe Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh báo cáo tiến độ thi công của thủy điện Suối Sập 3 và thủy điện Tà Cọ tại Ban quản lý Nhà máy thủy điện Suối Sập 3.
Ngày 12/3/2010 Công ty Điện Lực Sơn La tổ chức lế khởi công công trình đường dây 110KV để cấp điện cho 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp.
Vận chuyển thiết bị lắp đặt thi công công trình thủy điện Tà Cọ.
Đắp đê quai thi công cống dẫn dòng Nhà máy thủy điện Tà Cọ
Vai đập trái trước khi thi công thủy điện Tà Cọ.
Vai đập phải thủy điện Tà Cọ đang được thi công.