Tin ngắn

Về việc giải phóng mặt bằng lòng hồ nhà máy thủy điện Suối Sập 3.
Ngày 23/4/2009 tại Nhà văn hoá bản Mòn – xã Phiêng Ban – huyện Bắc Yên – tỉnh Sơn La. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tiến hành chi trả tiền đền bù cho các hộ gia đình trong diện di chuyển nhà cửa, tài sản, vật kiến trúc phục vụ giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ của công trình. Chủ đầu tư đã chi trả cho các hộ dân trong diện di chuyển giá trị bồi thường theo quyết định phê duyệt số: 22744/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Yên ngày 03/12/2008 về việc phê duyệt giá trị bồi thường tài sản, cây cối, hoa mầu, đất đai Công trình nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, hạng mục đập ngăn nước và hồ chứa nước thuộc địa phận xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên. Đến nay các hộ dân trong khu vực đã di chuyển xong. Toàn bộ phần tài sản, hoa mầu và bàn giao mặt bằng thi công cho Chủ đầu tư, giá trị đền bù đã thực hiện là 5 tỷ đồng, với các số liệu cơ bản sau:
Đền bù di dân tái định cư: 13 hộ thuộc bản Mòn-xã Phiêng Ban-huyện Bắc Yên – tỉnh Sơn La.
Di chuyển 201 ngôi mộ.
Đền bù Giải phóng mặt bằng 61 ha. Trong đó vùng lòng hồ 29 ha.
Bài viết trước đó Khối lượng và tiến độ thi công
Bài viết sau đó Tin ngắn