Tổng công ty Điện lực miền Bắc kêu gọi Quý khách hàng chung tay tiết kiệm điện

 

Nguồn: Npc.com.vn