Triển khai thực hiện quy trình 5S tại Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Minh

Ngày 28/11/2012 Trung tâm năng suất Việt Nam (Đơn vị tư vấn xây dựng chương trình 5S tại SBM) đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên cho tất cả các thành viên chương trình 5S Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh

Ngày 19 tháng 9 năm 2012. Giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã ra quyết định số 110/2012/QĐ-SBM về việc thành lập ban điều hành triển khai thực hiện chương trình 5S. Thể hiện sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo công ty trong việc nâng cao hiệu suất làm việc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao hơn nữa hình ảnh của công ty đối với khách hàng và đối tác.

Chương trình 5S tại công ty sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Trước hết là tại nhà máy thủy điện Suối Sập 3, sau đó đến nhà máy thủy điện khác và triển khai trong toàn thể công ty.

Thực hành tốt 5S là cơ sở và nền tảng thuận lợi để triển khai ISO cho công ty về sau.

Các thành viên Chương trình 5S đã tham gia khóa tập huấn đông đủ
Đơn vị Tư vấn 5S tập huấn cho đội ngũ Cán bộ quản lý trong Công ty triển khai thực hiện 5S
Bài viết trước đó Tin ngắn