Thông báo Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Thông báo Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (cập nhật ngày 23/7/2018)
     Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Hội đồng quản trị - SBM thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:
* Thời gian: Từ 14h00 ngày 06 tháng 08 năm 2018.
Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội)
Thành phần:    
- Các Cổ đông hiện hữu của SBM theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 do Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD cung cấp chốt ngày 19/07/2018.
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Khách mời do Hội đồng quản trị mời.
(Quý cổ đông tải tài liệu dùng trong Đại hội theo đường dẫn (link) hoặc xem trực tiếp hình ảnh)  
Link tổng hợp:
1. Thông báo mời họp, giấy xác nhận, giấy ủy quyền dự Đại hội và chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2018    

 

 

 

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

 

3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2018

 

4. Đơn ứng cử bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

 

5. Đơn đề cử bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ  2018-2023

 

6. Sơ yếu lý lịch

 

7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018-2023

 

8. Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

 

 

 

  •  

  •  

 

 


 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
Chủ nhật , Ngày 05 / 12 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS