Tuyển dụng lao động

 • Tuyển dụng lao động
 • 26/07/2014

  Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị SBM, nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo công tác vận hành cho các Nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển …

  24/08/2012

  Để kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng đầu tư xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh của Đơn vị, ngày …

  13/07/2011

  Sau khi sơ tuyển hồ sơ, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trân trọng thống báo lịch thi đợt II năm 2011 như sau: 1. Thời gian thi: 8h30 sáng ngày …

  01/03/2011

  Ngày 01 tháng 03 năm 2011 tại Văn phòng Công ty Hội đồng tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đợt II năm 2010, đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp đối với các …

  17/02/2011

  Sau khi sơ tuyển hồ sơ, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trân trọng thống báo lịch thi đợt II năm 2010 như sau: 1. Thời gian thi: 8h sáng ngày 19/2/2011. 2. …

  12/06/2010

  Ngày 11 tháng 06 năm 2010 tại Văn phòng Công ty Hội đồng tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đợt I năm 2010, đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp đối với các …