NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Mục tiêu chiến lược:

1. Đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ theo các hình thức BOO, BOT.

2. Đa dạng hoá ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

3. Giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương.

4. Mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương và Quốc gia.

Ngành nghề chính: Đầu tư xây dựng, sản xuất, vận hành, kinh doanh điện năng.

Ngành nghề khác:

– Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV;

– Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV;

– Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất lắp đặt đến 30 MW.

– Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế đấu thầu đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110 KV;

– Nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án điện lực;

– Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình điện lực thuộc dự án đầu tư của Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đến cấp điện áp 110 KV;

– Tư vấn cho chủ đầu tư về việc lập hồ sơ phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chức đấu thầu dự án điện lực trong nước và nước ngoài tại Việt Nam;

– Quản lý dự án điện lực;

– Tư vấn thủ tục đầu tư xây dựng công trình điện;

– Tư vấn giám sát và kiểm tra chất lượng thi công các công trình Điện lực đến 110 KV và các công trình viễn thông;

– Kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, tổng dự toán các công trình Điện lực đến 110 KV;

– Khảo sát lập quyhoạch các công trình điện thuộc dự án đầu tư của Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV;

– Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV;

– Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất lắp đặt đến 30 MW;

– Xây lắp các công trình đường dây tải điện, cáp ngầm và trạm biến áp dến cấp điện áp 35 KV;

– Lắp đặt các hệ thống bù tự động cho các xí nghiệp công nghiệp;

– Lắp đặt hệ thống thông tin cáp quang OPGW, ADSS,…Trên đường dây tải điện, hệ thống viễn thông, tổng đài tự động;

– Lắp đặt các công trình chiếu sáng công cộng, chiếu sáng giao thông với yêu cầu kỹ thuật cao; – Lắp đặt các hệ thống phòng cháy, báo cháy tự động cho mọi công trình;

– Thí nghiệm và hiệu chỉnh các hệ thống điều khiển và bảo vệ đo lường, các loại thiết bị điện; – Xây dựng các công trình dân dụng quy mô vừa và nhỏ;

– Kinh doanh thiết bị điện cao và hạ thế; – Kinh doanh thiết bị điện tử tự động;

– Kinh doanh vật liệu xây dựng, các trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động;

– Kinh doanh các sản phẩm điện tử, tin học và hàng tiêu dùng;

– Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê nhà; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất,đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng cho thuê lại; Mua bán, cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi, nhà xưởng;

– Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản;

– Dịch vụ định giá bất động sản.