Cơ cấu tổ chức

 

Hội đồng quản trị

/
Ông Lê Đình Lượng
Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 06/05/1969
Quê quán: Xã Hoằng Anh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
/
Ông Vũ Minh Tú
Ủy Viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 25/06/1978
Quê quán: Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
/
Ông Lại Hợp Quốc
Ủy Viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 04/08/1963
Quê quán: Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
/
Ông Đỗ Minh Đức
Ủy Viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 22/12/1980
Quê quán: Xã Xuân Trường, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
/
Bà Nguyễn Thị Kim Lan
Ủy Viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 25/07/1961
Quê quán: Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà Tây

Ban kiểm soát

/
Ông Nguyễn Văn Minh
Trưởng ban Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 10/01/1980
Quê quán: Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
/
Ông Nguyễn Quốc Thái
Thành viên Ban kiểm soát
Sinh ngày: 27/07/1970
Quê quán: Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
/
Ông Tường Thế Huy
Thành viên Ban kiểm soát
Sinh ngày: 06/01/1978
Quê quán: Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

Ban giám đốc

/
Ông Vũ Minh Tú
Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 25/06/1978
Quê quán: Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
/
Ông Nguyễn Tài Tuân
Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 13/04/1965
Quê quán: Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
/
Ông Lê Đắc Dần
Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 10/11/1986
Quê quán: Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Kế toán trưởng

/
Bà Bùi Tuyết Vân
Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Sinh ngày: 14/12/1981
Quê quán: Xã Đồng Thịnh, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc