Dự án thủy điện Nà Tẩu

 • Dự án thủy điện Tà Cọ
 • Dự án thủy điện Suối Sập 3
 • Dự án thủy điện Nà Tẩu
 • Dự án thủy điện Nậm Công 3
 • 21/01/2014

          Hòa trong không khí vui tươi chào đón Xuân Giáp Ngọ 2014. thì niềm vui của tập thể CBCNV Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những ngày này như đã được nhân đôi khi Nhà máy thủy điện Nà Tẩu, tỉnh Cao Bằng đã hòa lưới điện Quốc gia thành công cả 02 tổ máy.                Vượt qua những khó khăn ban đầu về điều kiện thi công khó khăn, thời tiết không ủng hộ. Tập thể Ban điều hành …

  01/01/2014

          Với mục tiêu phát điện cả 02 tổ máy H1 và H2 của Nhà máy thủy điện Nà Tẩu, tỉnh Cao Bằng trước tết Giáp Ngọ 2014, Chủ đầu tư và các Đơn vị thi công đã tập trung mọi …

  01/01/2014

        Công trình thuỷ điện Nà Tẩu nằm trên sông Bắc Vọng, thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, cách thị xã Cao Bằng 30km về phía Đông Bắc. Diện tích lưu vực tính đến vị …

  11/12/2013

          Để đảm bảo tiến độ phát điện Dự án nâng cấp cải tạo NMTĐ Nà Tẩu, tỉnh Cao Bằng. Đến nay cả Chủ đầu tư và Đơn vị nhà thầu thi công đã tập trung mọi nguồn lực, vật …

  23/10/2013

         Để đạt mục tiêu phát điện NMTĐ Nà Tẩu vào Quý I năm 2014. Chủ đầu tư (BQL dự án nâng cấp, cải tạo NMTĐ Nà Tẩu) cùng các Đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện các …

  02/09/2013

        Để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công xây dựng dự án nâng cấp, cải tạo NMTĐ Nà Tẩu, Ban QLDA cùng các Nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi công công trình. …

  30/08/2013

          Sau thời gian 06 tháng (tính từ thời điểm khởi công tháng 02/2013) đến nay Dự án nâng cấp, cải tạo NMTĐ Nà Tẩu, tỉnh Cao Bằng đã và đang được Chủ đầu tư, các Đơn vị …

  01/06/2013

  Được UBND tỉnh Cao Bằng chấp thuận chuyển và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án NMTĐ Nà Tẩu, tỉnh Cao Bằng (Công suất 0,6Mw) kể từ ngày 01/4/2012. Nhằm đánh giá đúng thực …