Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017

Thực hiện Công văn số: 11/CV/ĐU-NPC, ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc tổ chức Đại hội Đảng. Ngày 27 tháng 03 năm 2015, Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017 để tổng kết, đánh giá công tác Đảng năm 2013 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017; bầu Ban chi ủy; Bí thư và Phó bí thư Chi bộ đủ năng lực để tổ chức, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Nghi lễ Quốc ca và Quốc tế ca đã mở đầu chương trình Đại hội Chi bộ
Đại hội, với sự có mặt đầy đủ của 15/15 Đảng viên chính thức, đều đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội đã diễn ra theo đúng trình tự và kế hoạch đề ra, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi Đảng viên, nhận thức rõ những tồn tại yếu kém của khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2015, để đề ra những biện pháp khắc phục và thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017, nghiêm túc triển khai và thực hiện Nghị quyết TW Đảng: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đại hội cũng xác định đây là một buổi sinh hoạt chính trị lớn đối với toàn thể Đảng viên trong toàn Chi bộ Đảng. 
Tại Đại hội, đã bầu ra Ban chi ủy (03 đồng chí); Bí thư và Phó bí thư đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Chi bộ và Bộ máy tổ chức của Công ty hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Đại hội cũng biểu quyết thông qua danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội Chi bộ:
Đ/c: Vũ Minh Tú – Ban tổ chức, thông qua chương trình
và lấy biểu quyết của Đại hội chi bộ bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử.
Đ/c: Nguyễn Tài Tuân – Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ II trình bày toàn văn
Báo cáo tổng kết đánh giá công tác Đảng năm 2013 – 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Các ý kiến đóng góp và những thảo luận, nghiên cứu nghiêm túc,
tâm huyết của các Đ/c Đảng viên trong Chi bộ về những nội dung của Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư và Phó bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017.
(Từ trái qua phải: Đ/c Nguyễn Tài Tuân – Phó bí thư Chi bộ; Đ/c Lê Đình Lượng – Bí thư Chi bộ; Đ/c Vũ Minh Tú – Chi ủy viên)
Đại hội biểu quyết thông qua: Danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
và Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017 với sự nhất trí của 100% Đảng viên toàn Chi bộ
Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017, đã hoàn thành các chương trình Đại hội đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm tin tưởng của các Quần chúng, tập thể CBCNV Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà đi đầu trong Công ty là Chi bộ Đảng.