Tin ngắn

Ngày 29 tháng 01 năm 2011. Tại công trường thuỷ điện Suối Sập 3 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tiến hành họp đánh giá, tổng kết năm 2010 và phương hướng năm 2011. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiều Kim Quỳnh Chủ tịch hội đồng quản trị công ty và các thành viên cổ đông công ty cùng tham dự.

Chủ tịch hội đồng quản trị Ông Thiều Kim Quỳnh phát biểu ý kiến tại hội nghị tổng kết năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011
Ông Dương Thanh Thế đại diện Cổ đông Công đoàn Công ty điện lực Sơn La
Ban lãnh đạo Công ty cùng tham dự hội nghị tổng kết
Đ/c Lê Đình Lượng trao bằng khen cho các cá nhân
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2010
Toàn cảnh khu nhà máy thủy điện Suối Sập 3
Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Công ty
đi thăm gian tủ động lực nhà máy
Thăm quan khu lắp đặt máy phát
Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh cùng công nhân vận
hành nhà máy thủy điện Suối Sập 3.