Thư viện video

  • Thư viện ảnh
  • Thư viện video
  • Thư viện ảnh

    Chịu tác động trực tiếp bởi những khó khăn của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến cực đoan, khắc nghiệt... Dưới sự lãnh đạo tài tình, sự quan tâm sâu sắc của HĐQT, BLĐ SBM cùng sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CBCNV, năm 2021 là năm để SBM khẳng định nên thương hiệu doanh nghiệp. Chùm ảnh ghi lại những hoạt động tiêu biểu trong năm …