Công bố thông tin thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của SBM

Download file: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của SBM tại đây:
Bài viết trước đó Màu áo cam của Bố