Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thực hiện Công văn số: 78-KH/ĐUNPC, ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc tổ chức Đại hội Đảng. Ngày 30 tháng 08 năm 2017, Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020 để tổng kết, đánh giá công tác Đảng năm 2015 – 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020; bầu Ban chi ủy; Bí thư và Phó bí thư Chi bộ đủ năng lực để tổ chức, thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghi lễ Quốc ca và Quốc tế ca đã mở đầu chương trình Đại hội Chi bộ
Đại hội, với sự có mặt đầy đủ của 12/15 Đảng viên chính thức, (03 Đảng viên có lí do vắng mặt chính đáng) đều đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội đã diễn ra theo đúng trình tự và kế hoạch đề ra, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi Đảng viên, nhận thức rõ những tồn tại yếu kém của khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017, để đề ra những biện pháp khắc phục và thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020, nghiêm túc triển khai và thực hiện Nghị quyết TW Đảng. Đại hội cũng xác định đây là một buổi sinh hoạt chính trị lớn đối với toàn thể Đảng viên trong toàn Chi bộ Đảng.
Tại Đại hội, đã bầu ra Ban chi ủy (03 đồng chí); Bí thư và Phó bí thư đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Chi bộ và Bộ máy tổ chức của Công ty hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. 
                Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội Chi bộ:
Đ/c: Vũ Minh Tú – Ban tổ chức, thông qua chương trình
và lấy biểu quyết của Đại hội chi bộ bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử
Đ/c: Nguyễn Tài Tuân – Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ III trình bày toàn văn
Báo cáo chính trị của Chi ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2010

Các ý kiến đóng góp và những thảo luận, nghiên cứu nghiêm túc, tâm huyết của các Đ/c Đảng viên
trong Chi bộ về những nội dung của Đại hội
Đồng chí Ngô Công Phương – Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng Ban thanh tra bảo vệ
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phát biểu chỉ đại Đại hội Chi bộ
Các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chi ủy Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020.
(Từ trái qua phải: Đ/c Nguyễn Tài Tuân – Chi ủy viên; Đ/c Ngô Công Phương – Ủy viên BCH Đảng ủy,
Trưởng Ban thanh tra bảo vệ; Đ/c Vũ Quang Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị SBM; Đ/c Lê Đình Lượng
– Bí thư Chi bộ; Đ/c Vũ Minh Tú – Phó bí thư Chi bộ)
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020
với sự nhất trí của 100% Đảng viên toàn Chi bộ
Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020,
đã hoàn thành các chương trình Đại hội đề ra và thành công tốt đẹp.
Các vị khách mời, Đảng viên, quần chúng ưu tú chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chi ủy Chi bộ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm tin tưởng của các Đảng viên, Quần chúng, tập thể CBCNV Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Trong buổi sáng cùng ngày, Ban chi ủy và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã họp giao ban tháng 08/2017:

Thành phần:

  • Ban chi ủy chi bộ Công ty;
  • Ban giám đốc Công ty;
  • Các Trưởng, Phó phòng;
  • Các Giám đốc, Phó giám đốc Nhà máy thủy điện;
  • Trưởng Ban An toàn vệ sinh lao động.

Nội dung: Kiểm điểm các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 08 tháng đầu năm và triển khai các công việc cụ thể trong Quý IV, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Hội đồng quản trị đã đề ra.