Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Cao Bằng làm việc tại NMTĐ Nà Tẩu

Ngày 14/8/2015, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra định kỳ tại Nhà máy thủy điện Nà Tẩu  thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) về việc chấp hành các quy định trong hoạt động điện lực và an toàn điện.

Đoàn kiểm tra do ông Hoàng Lê Kỷ, Phó Giám đốc sở Công Thương làm Trưởng đoàn, ông Hoàng Văn Hòng, Trưởng phòng QLĐN làm Phó đoàn, cùng các thành viên là cán bộ sở Công Thương Cao Bằng và Phòng Kinh tế và Hạ tầng Quảng Uyên. Về phía SBM có ông Nguyễn Tài Tuân, Phó Giám đốc công ty cùng các thành viên là Cán bộ an toàn, Giám đốc và Phụ trách nhà máy. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ liên quan công tác phòng chống lụt bão, công tác an toàn điện và đi kiểm tra thực tế tại đập tràn, Nhà máy, Trạm biến áp 6,3/35 kV.

Qua kiểm tra 12 nội dung cho thấy SBM thực hiện cơ bản đầy đủ theo các quy định của Nhà nước, bao gồm:

1. Công tác huấn luyện an toàn điện và cấp thẻ an toàn điện:

    Đã thực hiện. Ngoài việc thực hiện theo các quy định của Bộ LĐTB và XH, SBM chấp hành đầy đủ các          quy định của Bộ Công Thương về huấn luyện an toàn điện, cấp thẻ an toàn điện.

2. Công tác khám sức khỏe theo định kỳ:

    Đã được đưa vào nội dung của Kế hoạch ATLĐ, VSLĐ của công ty, trong Quý III/2015 sẽ thực hiện.

3. Kiểm dịnh dụng cụ an toàn lao động:

    Công ty đã ký hợp đồng số 108/HĐNT-TNĐK-PCCB với PC Cao Bằng về việc thí nghiệm dụng cụ an            toàn. Dụng cụ an toàn đã được kiểm định theo đúng định kỳ.

4. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tai nạn điện:

    SBM đã thực hiện đúng theo quy định.

5. Quy trình vận hành thiết bị:

    SBM đã có quy trình vận hành thiết bị theo quy định.

6. Đăng ký an toàn đập:

    SBM đã thực hiện đúng theo quy định.

7. Báo cáo hiện trạng an toàn đập:

    SBM đã thực hiện đúng theo quy định.

8. Nhật ký quan trắc mực nước hồ:

    SBM đã thực hiện đúng theo quy định.

9. Quy trình vận hành hồ chứa:

    SBM đã có QTVH hồ chứa được Sở Công Thương Cao Bằng phê duyệt. Việc vận hành tuân thủ theo quy      trình này.

10. Cắm mốc chỉ giới phạm vi đập:

      SBM đã thực hiện và đã bàn giao cho chính quyền địa phương.

11. Phương án PCLB đảm bảo an toàn đập:

      SBM đã lập và trình cơ quan có thẩm quyền để xem xét thẩm định, phê duyệt.

12. PA phòng chống lũ lụt hạ du, Phương án bảo vệ đập:

      SBM đã lập và trình cơ quan có thẩm quyền để xem xét thẩm định, phê duyệt.

Qua buổi làm việc, Đoàn đánh giá cao Nhà máy thủy điện Nà Tẩu – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác an toàn đập, phòng chống lụt bão, an toàn điện và các quy định khác về hoạt động điện lực. Ngoài ra Đoàn cũng đánh giá cao về công tác chăm lo đời sống, nơi ăn chốn ở của người lao động, công tác vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường, khuôn viên cây xanh, xây cầu sửa đường phục vụ dân sinh.Cuối cùng, Đoàn có đề nghị SBM tiếp tục chấp hành QTVH hồ chứa đã được phê duyệt, tiếp tục thực hiện các quy định về an toàn điện, an toàn đập và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác PCLB.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Tài Tuân – Phó Giám đốc công ty khẳng định SBM luôn nỗ lực tối đa để chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết Công ty sẽ tiếp tục vận hành hồ chứa theo quy đình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thay mặt Giám đốc công ty, ông Nguyễn Tài Tuân đã cảm ơn Sở Công Thương Cao Bằng và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được hướng dẫn, giúp đỡ từ Sở Công Thương Cao Bằng đểcông tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương được thuận lợi hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn công tác Sở Công Thương Cao Bằng

kiểm tra tại Nhà máy thủy điện Nà Tẩu:

Đoàn kiểm tra của sở Công Thương Cao Bằng kiểm tra hồ sơ NMTĐ Nà Tẩu.
Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương kiểm tra tại khu vực Nhà máy và TBA.

Nhà máy đã triển khai 5S khu vực kho.
Gian tủ 6,3kV.
2 tổ máy Thủy điện Nà Tẩu.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại sân Nhà máy.
Dưới đây là một số hình ảnh diễn tập phòng chống lụt bão mà NMTĐ Nà Tẩu đã thực hiện trước mùa mưa lũ 5/2015, với tình huống cực đoan nhất là lũ lịch sử (100 năm mới xảy ra 1 lần):