Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 03 năm phát điện chính thức

Nhà máy thủy điện Tà Cọ, công suất 30Mw, nằm trên địa bàn xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đầu tư xây dựng và khai thác, quản lý vận hành đã chạm cột mốc 03 năm (12/09/2012-12/09/2015) kể từ ngày những Kwh thương phẩm đầu tiên của Nhà máy hòa vào lưới điện Quốc gia.

Xác định tầm quan trọng của Nhà máy thủy điện Tà Cọ trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Công suất 30Mw/Tổng số công suất 59,8Mw hiện có của SBM), ngay từ những ngày đầu bước vào khai thác, quản lý vận hành, Nhà máy đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong công việc của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và sự phối kết hợp nhịp nhàng từ các Phòng, Ban chuyên môn có liên quan, đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, vượt mọi khó khăn của Tập thể CBCNV Nhà máy thủy điện Tà Cọ để xây dựng lên 01 Nhà máy thủy điện Tà Cọ như ngày hôm nay:

Công tác sản xuất: Trong thời gian vận hành, CBCNV nghiêm ngặt tuân thủ các nội quy lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động…, ngoài thời gian vận hành Cán bộ công nhân viên Nhà máy còn lên phương án bảo dưỡng thiết bị đúng lịch, định kỳ vào các thời gian máy dừng dự phòng, đảm bảo thiết bị Nhà máy vận hành tin cậy. Do đó, Nhà máy thủy điện Tà Cọ không xảy ra sự cố dừng máy chủ quan; ATLĐ, VSLĐ, PCCN luôn được các kíp trực nghiêm túc thực hiện và đã đem lại nguồn lợi ích Xã hội, lợi nhuận cho các Cổ đông Công ty trong 03 năm như sau:

  • Sản lượng điện thương phẩm: 348,95 triệu Kwh/341,67 triệu Kwh (đạt 102,1% công suất thiết kế)
  • Doanh thu: 362,93 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế: 103,454 tỷ đồng

Cơ cấu tổ chức nhân sự: Nhân tố con người luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, chú trọng, từ khâu tuyển dụng đến công tác bồi huấn, do đó chỉ sau 03 năm bộ máy quản lý vận hành của Nhà máy đã đi vào ổn định, hoàn thiện đảm bảo giảm về số lượng, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu suất máy, đem lại hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đời sống CB, CNV: Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV tại Nhà máy: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nâng cấp cải tạo khuôn viên Nhà máy, hỗ trợ kinh phí đào tạo, công tác thi sát hạch chất lượng lao động, công tác thực hiện chương trình 5S, chương trình bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp… tạo động lực cho CBCNV luôn nỗ lực, phấn đấu xây dựng, đóng góp, coi Nhà máy như ngôi nhà thứ 02 của mình.

Sau 03 năm, chúng ta đã thấy 01 Nhà máy thủy điện chuyên nghiệp trong vận hành, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống, đoàn kết trong cuộc sống. Không ngừng ở đó, Nhà máy thủy điện Tà Cọ vẫn sẽ cố gắng hơn nữa để là ngọn cờ đầu, là điểm sáng của các Nhà máy thuỷ điện quy mô vừa và nhỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh về NMTĐ Tà Cọ:

Nhà máy thủy điện tà Cọ sau 3 năm sản xuất vận hành và hoàn thiện

Công tác ATLĐ, VSLĐ và bồi huấn luôn được SBM quan tâm, thực hiện thường xuyên

Trung tu, đại tu định kỳ hàng năm luôn được Nhà máy thủy điện Tà Cọ thực hiện nghiêm túc

Chương trình 5S được triển khai và thực hiện đến mỗi CBCNV Nhà máy

Các tổ chức đoàn thể trong Nhà máy đã được hoàn thiện, đảm bảo quyền lợi cho mỗi người lao động của SBM.
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc SBM luôn chỉ đạo sát sao đến từng hoạt động của Nhà máy, đưa ra những định hướng
sáng suốt, dẫn dắt Nhà máy thủy điện Tà Cọ ngày một phát triển trong hệ thống các Nhà máy thủy điện
của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh