Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 tròn 04 tuổi (10/03/2014 – 10/03/2018)

Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, công suất 8Mw, nằm trên địa bàn xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) nhận chuyển nhượng lại từ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Lilama 10 kể từ ngày 10/03/2014.

Những ngày đầu tiếp nhận, NMTĐ Nậm Công 3 trong tình trạng xuống cấp về máy móc thiết bị, trì trệ về chất lượng lao động… Sau 4 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Ban lãnh đạo Công ty và sự cố gắng đồng lòng của CBCNV cụm Nhà máy Tà Cọ và Nậm Công 3, đặc biệt là trong 4 tháng cuối năm 2017 đã góp phần giúp Nhà máy thay đổi diện mạo hoàn toàn.

Công tác sản xuất: Trong thời gian vận hành, CBCNV nghiêm ngặt tuân thủ các nội quy lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động…, ngoài thời gian vận hành Cán bộ công nhân viên Nhà máy còn lên phương án bảo dưỡng thiết bị đúng lịch, định kỳ vào các thời gian máy dừng dự phòng, đảm bảo thiết bị Nhà máy vận hành tin cậy: CBCNV Nhà máy đã tự thay thế gioăng và phớt xylanh của hệ thống áp lực dầu điều tốc, thi công và sửa chữa lưới chắn rác nổi…

Do đó, Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 không xảy ra sự cố dừng máy chủ quan; ATLĐ, VSLĐ, PCCN luôn được các kíp trực nghiêm túc thực hiện và đã đem lại nguồn lợi ích Xã hội, lợi nhuận cho các Cổ đông Công ty trong 04 năm như sau:

  •  Sản lượng điện thương phẩm: 113.7 triệu Kwh
  • Doanh thu: 142,1 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng

Cơ cấu tổ chức nhân sự: Nhân tố con người luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, chú trọng, từ khâu tuyển dụng đến công tác bồi huấn, do đó chỉ sau 04 năm bộ máy quản lý vận hành của Nhà máy đã đi vào ổn định, hoàn thiện đảm bảo giảm về số lượng, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu suất máy, đem lại hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đời sống CB, CNV: Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV tại Nhà máy: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nâng cấp cải tạo khuôn viên Nhà máy, hỗ trợ kinh phí đào tạo, công tác thi sát hạch chất lượng lao động, công tác thực hiện chương trình 5S, chương trình bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp…

Trước những điều kiện Công ty đem lại, đã tạo động lực cho CBCNV luôn nỗ lực, phấn đấu xây dựng, đóng góp, coi Nhà máy như ngôi nhà thứ 02 của mình. Sau những giờ đi ca, giờ làm việc, CBCNV toàn Nhà máy chung tay xây dựng mô hình V.A.C: trồng cây ăn quả, rau sạch, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà… nâng cao chất lượng bữa ăn, kiến tạo khuôn viên Nhà máy sạch đẹp, tăng thêm tinh thần đoàn kết cho CBCNV Nhà máy…

Sau 04 năm, chúng ta đã thấy 01 Nhà máy thủy điện chuyên nghiệp trong vận hành, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống, đoàn kết trong cuộc sống. Không ngừng ở đó, Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 sẽ vẫn cố gắng hơn nữa để là ngọn cờ đầu về công tác 5S, tạo dựng Nhà máy thành một Nhà máy Xanh – Sạch – Đẹp của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh về nhà máy thủy điện Nậm Công 3

Công tác kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành
Tranh thủ giờ nghỉ ca, CBCNV tập trung cải tạo khuôn viên, làm vườn hoa

CBCNV NMTĐ Nậm Công 3 cùng nhau xây dựng mô hình V.A.C cải thiện đời sống
Khuôn viên xanh, sạch đẹp
Bữa liên hoan sum vầy cuối năm có sự tham gia của gia đình CBCNV