Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 sản xuất an toàn, hiệu quả, chăm lo đời sống người lao động

Là một trong những Dự án đầu tiên của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh làm Chủ đầu tư xây dựng, sở hữu và khai thác sử dụng (BOO), với muôn vàn khó khăn trong quá trình xây dựng từ năm 2007 đến năm 2011. Ngày 16/7/2011 được đánh dấu là những kw/h điện thương mại đầu tiên được phát ra từ chính Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 hòa lưới điện Quốc Gia.

Trải qua thời gian đến nay Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 đã đi vào phát điện ổn định được gần 02 năm, với sản lượng điện thương phẩm mỗi năm đạt khoảng 50tr Kw/h, đóng góp một phần không nhỏ vào sản lượng điện Quốc gia đang trong tình trạng thiếu điện như một vài năm trở lại đây.
Bên cạnh đó phải kể đến đó là sự trưởng thành từ mỗi CBCNV của Nhà máy trong công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố. Từ Cán bộ quản lý, kỹ thuật viên đến Công nhân vận hành luôn phấn đấu học tập nâng cao trình độ, chuyên môn và công tác an toàn trong sản xuất điện được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ từ Công ty, sự giúp đỡ, truyền đạt, chuyển giao công nghệ từ các Chuyên gia trong và ngoài nước đã xây dựng lên một NMTĐ Suối Sập 3 sản xuất an toàn, không có sự cố chủ quan nào xảy ra và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát điện thương phẩm hàng năm.
Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV Nhà máy đã dần được cải thiện, thu nhập bình quân người lao động ổn định. Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty luôn quan tâm chăm lo, tạo được niềm tin tưởng từ mỗi người lao động vào sự phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Sau đây là 01 số hình ảnh và hoạt động của NMTĐ Suối Sập 3 sau gần 02 năm bước vào hoạt động sản xuất điện.

Các điều hành viên và công nhân vận hành luôn nghiêm túc và tận tụy trong mỗi ca trực
Máy móc, thiết bị Nhà máy luôn được các bộ phận chuyên môn
và chuyên gia quan tâm, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên.
Máy móc, thiết bị Nhà máy luôn được các bộ phận chuyên môn
và chuyên gia quan tâm, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên.

Công tác PCCC, an toàn lao động, vệ sinh lao động luôn được Công ty và Nhà máy coi trọng

Quy trình 5S đã được triển khai tại Nhà máy thủy điện Suối Sập 3
Phòng họp và nơi sinh hoạt văn hóa chung của Nhà máy đã được trang
bị đầy đủ, tiện nghi đáp ứng nhu cầu giải trí người lao động sau mỗi ca trực vận hành
Khu cư xá phục vụ nghỉ tại chỗ cho 100% CBCNV của Nhà máy
và là nơi đào tạo đội ngũ CNVH cho các NMTĐ khác trực thuộc Công ty

Mô hình VAC đang phát triển mạnh mẽ, sau những giờ lao động căng thẳng trong Nhà máy
Năm 2012 tập thể các gia đình CBCNV Nhà máy thủy điện Suối Sập 3
đi thăm quan, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa