Nhà máy thuỷ điện Tà Cọ – 6 năm đổi mới và trưởng thành

Ngày 12/09/2012 một ngày vô cùng quan trọng với tập thể CBCNV trực thuộc NMTĐ Tà Cọ nói riêng và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) nói chung; là ngày đánh dấu sự kiện 02 tổ máy phát điện của NMTĐ Tà Cọ hòa lưới điện Quốc gia.

Vậy là sau một chặng đường dài với bao khó khăn vất vả, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc SBM, sự cố gắng của toàn thể CBCNV đã xây dựng, hoàn thiện NMTĐ Tà Cọ một cách tốt nhất, an toàn nhất.

Hôm nay ngày 12/09/2018, kỷ niệm 06 năm phát điện của NMTĐ Tà Cọ – Nhà máy có công suất phát lớn nhất của SBM ở thời điểm hiện tại. Cùng nhau nhìn lại một chặng đường đã qua để thấy được chúng ta đã làm được những gì và cần phải làm gì trong thời gian tiếp theo để đưa NMTĐ Tà Cọ ngày một phát triển bền vững, hòa chung vào sự phát triển của toàn Công ty.

Một số hình ảnh sản xuất, vận hành của NMTĐ Tà Cọ:

Bảng số liệu sản lượng, doanh thu 2012-2017
(Sản lượng, doanh thu 06 tháng đầu năm 2018 – Sản lượng: 43.153.635 kwh (vượt so KH 17.069.933 kwh và vượt so với cùng kỳ 6 tháng năm 2017 là 11.934.585 kwh; Doanh thu: 84.627 triệu đồng
(vượt so KH 25.377 triệu đồng và vượt so với cùng kỳ 6 tháng năm 2017 là 9.829 triệu đồng)

CBCNV NMTĐ Tà Cọ chung tay góp sức xây dựng Khuôn viên, Nhà máy chuẩn hóa theo mô hình Xanh – Sạch – Đẹp

Toàn thể CBCNV nghiêm túc thực hiện và duy trì hiệu quả 5S

Công tác bồi huấn, đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn… luôn được chú trọng
Hoàn tất công tác tổ chức bộ máy quản lý sản xuất vận hành
(01/07/2018, Ban giám đốc SBM bổ nhiệm Đ/c Lò Văn Thìn: Giám đốc NM;
Đ/c Nguyễn Đình Mỹ: Phó giám đốc NM và ổn đinh các ca kíp đảm bảo công tác sản xuất vận hành)